Naspäť

Dane z USA - návod na vrátenie daní z USA

Chcete ušetriť a vyplniť si daňové priznanie z USA samostatne? Tu ste na správnom mieste. Uvádzame veľmi jednoduchý návod na vyplnenie federálneho daňového priznania a prehľad US štátov a ich formulárov na vyplnenie.

Pred začiatkom vyplňovania federálneho daňového priznania podľa návodu nižšie si prosím pozrite aj prehľad možností, aké máte pri vypĺňaní daňových priznaní v USA (kliknite TU). V tomto článku sumarizujeme výhody a nevýhody /asi/ všetkých možností, aké môžete využiť na vrátenie daní z USA.

Zároveň uvádzame disclaimer, že hoci sme návod a všetky informácie pripravili s najlepším vedomím, svedomím a dlhoročnými skúsenosťami s daňovými priznaniami z USA, nedávame garanciu, že je všetko bezchybne a rovnako odporúčame si každú otázku a odpoveď preštudovať (odporúčané odpovede nižšie platia pre 99% študentov, ktorí nemajú príjmy z prenájmu, akcií, dividend a pod. na území USA, sú občania SR alebo CZ).

Na úvod krátke a veľmi základné informácie. V USA ste ako Work and Travel študent mohli platiť tieto dane :

  • federálne (federal - kolónka 2 vo W2 form),
  • štátne (state - kolónka 17 vo W2 form),
  • lokálne (local - kolónka 19 vo W2 form). 

Ak ste platili federálne aj štátne dane, zvážte možnosť využiť služby spoločnosti TaxWizard (vyplnia vám obidve daňové priznanie iba za 84 eur, samozrejme, ak využijete na registráciu práve TENTO link). Nižšie sa nachádza step-by-step návod iba na vyplnenie federálneho daňového priznania a vzhľadom na 40+ rôznych verzií štátnych daňových priznaní, nie je v našich silách uvádzať podrobný návod pre každý štát osobitne ... každopádne, ak sa pustíte aj do vyplňovania štátneho daňového priznania, nižšie uvádzame prehľad PDF formulárov, ktoré treba pre konkrétny štát vyplniť.

Niekoľko úvodných informácií

   Pre koho je tento návod určený?
Tento návod je spracovaný pre bežných Work and Travel USA študentov - teda predpokladáme, že ste do USA vycestovali na J1 víza a tým pádom vás považujeme za nerezidentov. 

Čo je to W2 formulár?

W2 formulár je ročné zúčtovanie príjmov. Úplne postačuje, ak máte W2 iba v elektronickej podobe (PDF, Jpeg a pod.) a v krajnom prípade je možné namiesto W2 použiť aj poslednú výplatnú pásku, tzv. payslip. Niektoré W2 form sa skladajú zo 4 rovnocenných častí (hodnoty v nich sa nemenia, len napr. Copy A slúži ako príloha k Federal Tax Return, Copy B ku State Tax Return atď.). Ak ste pracovali u viacerých zamestnávateľov, potrebujete W2 forms od všetkých zamestnávateľov (bez ohľadu na to, či ste mali druhú prácu schválenú US sponzorom alebo nie - žiadny stres, sponsor nemá mať ako prístup k informáciam o vašich daniach a vyberať si, z akých príjmov podáte daňové priznanie tak či tak nemôžete). 

Kde nájdem PDF formulár na vyplnenie?

Pre úspešné podanie federálneho daňového priznania za rok 2023 potrebujete vyplniť tieto dokumenty od IRS (linky na dokumenty si prosím skontrolujte, IRS zvykne linky meniť/upravovať, tak si len skontrolujte, či názov PDF sedí a napravo hore máte správny rok 2023):

Používať diakritiku pri vypĺňaní?
Nie, všetko vypĺňame bez diakritiky.

Ako zaokrúhľovať sumy zárobku a zaplatených daní?
Všetky sumy vo formulároch píšeme ako celé čisla. Používame matematické zaokrúhľovanie (0,01 až 0,49 zaokrúhľujeme nadol a 0,50 až 0,99 zaokrúhľujeme nahor). Ak ste mali viac zamestnávateľov, spočítajte všetky sumy a až výslednú sumu zaokrúhľujte.

Môžem nechať prázdne riadky v daňovom priznaní?
Áno, do prázdnych riadkov (kde nič netreba vyplňovať, lebo ste napr. nemali príjmy z prenájmu) netreba vyplňovať nulu, stačí ich nechať prázdne (dokonca sa to odporúča).

Dokedy musím daňové priznanie vyplniť a poslať do USA?
Ak vám vyjde nedoplatok, treba daňové priznanie odoslať a uhradiť nedoplatok do 15. apríla (napr. pre zdaňovací rok 2023 treba odoslať a uhradiť do 15.4.2024). Ak vám vyjde preplatok (refund), máte viac času (hovorí sa, že až 3 roky), no odporúčame nečakať a odoslať daňové priznanie čo najskôr. Veď predsa každý chce mať peniaze doma čo najskôr :-) 

Federálne daňové priznanie

(návod platný pre zdaňovací rok 2023)

Form 1040-NR
Your First name and middle initial - Meno
Last Name - Priezvisko
Your identifying number - Social Security Number
Home Address - Ulica a číslo vášho bydliska (na túto adresu vám príde šek s preplatkom - samozrejme, ak vám vyjde preplatok /tzv. refund/ v riadku 34 a nepošlete si tento preplatok na U.S. bankový účet v riadku 35)
City - Mesto
Foreign country name - Slovakia (pre bratov z poza Moravy samozrejme Czech Republic)
Foreign province/state/county - kraj
Foreign postal code - PSČ
Filing status - Single
Digital assests - NO
Riadok 1a vaše celkové príjmy v USA (kolónka 1 vo W2 form - Wages, tips ...). Ak viac zamestnávateľov, tak treba spočítať všetky príjmy a až potom zaokrúhliť

Riadok 1z - opäť príjmy z USA (asi to bude tá istá hodnota ako v riadku 1a, ale pozrite riadky 1b-1k, či tam netreba niečo doplniť - na 99% sa vás to netýka)
Riadok 9 - vaše celkové príjmy v USA
Riadok 11 - vaše celkové príjmy v USA
Riadok 12 - vyplňte sumu zaplatených štátnych daní (kolónka 17 vo W2 form)
Riadok 14 - vyplňte sumu zaplatených štátnych daní (kolónka 17 vo W2 form)
Riadok 15
- odpočítajte od riadku 11 riadok 14. Toto je vaša zdaniteľná čiastka
Riadok 16, 18, 22 a 24 - dopíšte výšku dane, ktorú máte zaplatiť. Nájdete ju v týchto inštrukciách (ak link nefunguje, hľadajte "Form 1040 Tax Table 2023") - jednoducho v tabuľke nájdete hodnotu zdaniteľnej čiastky, ktorá vám vyšla v riadku 15 a do týchto riadkov dopíšete hodnot z tabuľky Tax table "Your tax is"
Riadok 25a, 25d, 33 - dopíšte hodnotu zaplatených federálnych daní z W2 form (kolónka 2 vo W2)
Riadok 34 - ak je riadok 33 viac ako riadok 24, dopíšte rozdiel (riadok 33 - riadok 24 = .....). Toto je suma preplatku, ktorá vám bude vrátená, teda váš REFUND. Ak je ale riadok 33 menší ako riadok 24, nechajte riadok 34 prázdny a pokračujte až na riadok 37
Riadok 35a - vyplňujte iba ak vám vyšiel v riadku 34 refund. Dopíšte rovnakú hodnotu ako do riadku 34
Riadok 35b / 35c / 35d - vyplňte, iba ak vám vyšiel v riadku 34 refund a chcete si ho poslať na americký bankový účet (routing number zadávajte pre direct deposit - ak neviete, ktoré použiť, tak kontaktujte vašu US banku). Ak nechcete poslať peniaze na váš US bankový účet, tieto políčka nevyplňujte a odporúčam prečiarknuť políčka na vyplnenie bankového účtu horizontálnou čiarou (nech si tam nikto nemôže dopísať svoje číslo účtu, just in case ... )

US bankový účet cez WISE - dôrazne odporúčame posielať si refund na US bankový účet (jednak ušetríte 20 eur za preplatenie federálneho resp. štátneho šeku a navyše sa peniaze cestou nestratia a prídu rýchlejšie). Pokiaľ už nemáte bankový účet v USA, je možné si otvoriť virtuálny účet cez WISE (klikni TU), ktorý je zdarma. Po overení identity je potrebné vložiť na WISE účet 20 eur, ktoré si ale obratom viete poslať naspäť na Váš SK/CZ účet. Následne po založení nájdete potrebné údaje o Routing a Account number v časti "Manage" --> "Your USD account details" (pozri ako to vyzerá TU).

Riadok 37 - vyplňujte, iba ak vám vyšiel nedoplatok (riadok 33 je menší ako riadok 24). Ak teda máte nedoplatok, dopíšte rozdiel medzi riadkom 24 a 33 (riadok 24 - riadok 33 = ...... ).
Third Party Designee - zaškrtnite NO (asi nechcete, aby niekto iný mohol preberať s IRS vaše daňové priznanie?)
Sign Here - doplňte podpis (Your signature), dnešný dátum v americkom formáte MM/DD/YYYY (Date), do kolónky "Your occupation in US" doplňte "Exchange visitor". Môžete doplniť aj tel. číslo v medzinárodnom formáte (+421 XXX XXX XXX) a Váš email, ale nevieme, či to vôbec v niečom pomôže alebo to nejako budete vedieť využiť.
Paid Preparer Use Only - ostáva prázdne (nikto iný za vás daňové priznanie nevyplňuje)

Schedule A (Form 1040-NR) Itemized deductions

Name shown on Form 1040-NR - vyplňte Meno a Priezvisko
Your identifying number - Social Security Number
Riadok 1a, 1b a 8  -  vyplňte sumu zaplatených štátnych daní (kolónka 17 vo W2 form)

Schedule OI (Form 1040-NR) Other information

Name shown on Form 1040-NR - vyplňte Meno a Priezvisko
Your identifying number - Social Security Number
A) Krajina občianstva - vyplňte Slovakia (resp. Czech Republic)
B) Krajina daňovej rezidencie vyplňte Slovakia (resp. Czech Republic)
C) Green card - vyhrali zelenú kartu a podali oficiálnu žiadosť I-485? Asi nie, takže väčšina zaškrtne "No"
D1) Boli ste niekedy US citizen - 
"No"
D2) Boli ste niekedy držitelom zelenej karty - 
"No"
E) Mali ste platné víza v posledný deň roku (ESTA nie je vízum) - asi väčšina z nás nie, takže vyplňte "Not present in U.S. - No U.S. immigration status". Ak ste sa 31.12. náhodou nachádzali na území USA, iba sem dopíšte druh víz
F) Menili ste druh víz počas pobytu v USA? Asi nie, takže zaškrtnite "No"
G) Do tabuľky dopíšte váš dátum vstupu a dátum opustenia územia USA (vždy vo formáte MM/DD/YY teda napríklad 25. mája 2019 napíšte ako 05/25/19). Ak ste napríklad opustili územie USA znova sa vrátili /napr. plavba po Karibiku/, tak zohľadnite aj tento výstup a opätovný vstup do USA. 
H) Počet dní na území USA: doplňte počet dní, počas ktorých ste sa nachádzali na území USA v jednotlivých rokoch. Započítajte aj každý začatý deň.
I) Vypĺňali ste americké daňové priznanie v minulosti? Zvoľte Yes/No - ak ste zvolili Yes, dopíšte aj rok a typ formulára (napr. ak ste vyplňovali svoje federálne daňové priznanie 1040 NR-EZ v roku 2019, doplňte "2019 - form 1040 NR-EZ)
J) No (druhé Yes/No pre riadok J nechajte prázdne)
K) No 
(druhé Yes/No pre riadok K nechajte prázdne)
L) Income Exempt from Tax - ostáva prázdne (vyplňuje sa napr. pri využití výnimiek z double tax treaty, na ktoré ako Work and Travel USA študent bohužiaľ nemáte nárok)

Hotovo, federálne daňové priznanie za rok 2023 máte vyplnené, už ostávajú iba posledné kroky.

  1. Kontrola: skontrolujte si ešte raz celé federálne daňové priznanie (špeciálne, či ste zadali dátum, podpis, správnu a celú adresu a pod.) a vytlačte. Tlačiť je ideálne obojstranne.
  2. Prílohy: vytlačte si W2 a časť určenú pre Federal Return ("To Be Filled With Employee´s Federal Tax Return") priložte k daňovému priznaniu (možno má vaše W2 iba jednu časť, tak priložte, čo máte). W2 stačí pripnúť klasicky zošívačkou na prvú stranu vľavo hore. Ak vám vyšiel nedoplatok, ako prílohu doplňte aj potvrdenie o úhrade nedoplatku (viac info nižšie).
  3. Obálka: ak máte federálne daňové priznanie vytlačené, skontrolované, priložený W2 formulár, tak ho pokojne zložte a zalepte do obálky
  4. Adresa: obálku pošlite na adresu nižšie. Odošlite ako obyčajnú zásielku (nie doporučene) a dávajte pozor na písanie americkej číslice 1 (píše sa ako rovná čiara, lebo ak napíšete ako našu jednotku, poštár to môže považovať za číslicu 7).

Department of the Treasury,
Internal Revenue Service,
 Austin, TX, 73301-0215
 U.S.A. 

Ak vyšiel preplatok (refund): preplatok vám príde na vašu adresu v podobe šeku (resp. na U.S. bankový účet, ak ste ho zadali) do 4-16 týždňov. Ak ani po 16 týždňoch nič nepríde, overte si stav vašej žiadosti cez "Where is my refund" na TEJTO stránke.

Ak vyšiel nedoplatok: otvorte si stránku IRS a zvoľte spôsob platby. Bez ohľadu na výber platobného providera, vyberte tieto kategórie (nemusia byť všade rovnako nazvané) - "Make a Personal Tax Payments --> Form 1040 Current Tax Return". Pri platbe vyplňujete údaje podľa inštrukcií (suma, údaje o karte, údaje o daňovníkovi a pod.). Odporúčame si údaje aj viackrát skontrolovať a musia sa zhodovať s Vašimi údajmi na daňovom priznaní 1040-NR. Po úhrade vám príde potvrdenie o úhrade na zadaný email resp. sa Vám zobrazí na obrazovke po úspešnej úhrade. Toto potvrdenie si vytlačte a priložte k daňovému priznaniu, pre istotu si ho u seba aj zálohujte.

Hotovo, bolo to celkom jednoduché, nie? Každopádne, ak budete patriť medzi 3-7 % nešťastníkov (preplatok vám nepríde alebo vaše daňové priznanie nedorazí do USA), budete musieť kontaktovať IRS. Odporúčame volať cez Skype (je to o dosť lacnejšie) a zostať trpezlivý, lebo niekedy môžete čakať na spojenie s operátorom aj 30-60 minút. Veríme ale, že toto nebudete musieť absolvovať.

Vzorové PDF: ak si chcete pozrieť vzorové PDF pre federálne daňové priznanie za rok 2022, kde sme zaznačili, ktoré údaje/riadky treba vyplniť, nech sa páči (síce sú to staršie PDF z roku 2022, defacto nič sa na nich oproti roku 2023 nezmenilo).

Štátne daňové priznanie

(informácie aktualizované k 9.1.2024)

Väčšina Work and Travel študentov platila aj štátne dane (kolónka 17 vo W2). Ak sa v niektorých štátoch neplatia štátne dane (napr. Florida), štátne daňové priznanie podávať nemusíte - pozrite tabuľku nižšie a pokiaľ je tam uvedené "No state tax", skontrolujte pre istotu vašu W2 a ak tam naozaj nemáte stiahnuté štátne dane, na štátne daňové priznanie zabudnite.

Štátne dane sa vo väčšine prípadov vracajú naspäť (ak nie celé, tak aspoň ich časť). Treba ale podať daňové priznanie na formulári konkrétneho štátu a odoslať ho na daňový úrad konkrétneho štátu. Nižšie nájdete prehľad formulárov na vyplnenie pre jednotlivé štáty (nedávame ale garanciu, že zoznam je 100% správny - vždy si poriadne preštudujte inštrukcie k danému formuláru a presvedčte sa, že ide formulár vhodný pre non-resident tax return form). Niektoré štáty majú pre rezidentov aj nerezidentov jeden a ten istý formulár.

Prílohy k štátnemu daňovému priznaniu: takmer každý štát vyžaduje, aby ste okrem štátneho daňového priznania priložili do obálky aj federálne daňové priznanie ako prílohu. Čiže okrem štátneho DP pošlite na štátny daňový úrad aj federálne DP (samozrejme obidve priznania v jednej obálke - nič tým nepokazíte).

Odporúčanie: ak sa vám predošlí návod na vyplnenie federálneho daňového priznania zdal zložitý alebo veľa výrazom nerozumiete, opäť odporúčame, aby ste si nechali daňové priznania nechali vyplniť odborníkmi z TaxWizard (použitím tohto linku budete mať nárok na zníženú cenu 84 eur za vyplnenie federálneho aj štátneho daňového priznania). 

State Tax Forms 2023

ŠtátNázov formulára
AlabamaForm 40NR
AlaskaNo state tax
ArizonaForm 140NR
ArkansasAR1000NR
California540 NR
ColoradoDR0104
ConnecticutCT1040NR/PY
DelawareForm 200-02
Disctric of Columbia (D.C)D-40B
FloridaNo state tax
GeorgiaForm 500
HawaiForm N-15
IdahoForm 43
IllinoisIL-1040
IndianaIT 40PNR
IowaIA 1040
KansasK-40
Kentucky740-NP
LouisianaIT-540B
Maine1040-ME
MarylandForm 505
MassachusettsForm 1-NR/PY
MichiganMI-1040
MinnesotaForm M1
MississippiForm 80-205
MissouriForm MO-1040
MontanaForm 2
NebraskaForm 1040 N
NevadaNo state tax
New HampshireNo state tax
New JerseyForm NJ 1040-NR
New MexicoForm PIT-1
New YorkForm IT-203
North CarolinaForm D-400
North DakotaForm ND-1
OhioForm IT 1040
Oklahoma511 NR
OregonForm OR-40-N
PennsylvaniaForm PA-40
Rhode IslandForm RI-1040NR
South CarolinaForm SC-1040
South DakotaNo state tax
TennesseeNo state tax
TexasNo state tax
UtahForm TC-40
VermontForm IN-111 a IN-113
VirginiaForm 763
Washington (nie D.C.)No state tax
West VirginiaForm IT-140
WisconsinForm 1-NPR
WyomingNo state tax
Pokiaľ by ste našli v návode akúkoľvek chybu alebo je potrebné niečo doplniť, neváhajte nás kontaktovať.