Naspäť

Dane z USA - návod na vrátenie daní z USA

Chcete ušetriť a vyplniť si daňové priznanie za rok 2019 samostatne? Tu ste na správnom mieste. Uvádzame veľmi jednoduchý návod na vyplnenie federálneho daňového priznania a prehľad US štátov a ich formulárov na vyplnenie.

Pred začiatkom vyplňovania federálneho daňového priznania podľa návodu nižšie si prosím pozrite aj prehľad možností, aké máte pri vypĺňaní daňových priznaní v USA (kliknite TU). V tomto článku sumarizujeme výhody a nevýhody /asi/ všetkých možností, aké môžete využiť na vrátenie daní z USA ... 

Na úvod krátke a veľmi základné informácie. V USA ste ako Work and Travel študent mohli platiť tieto dane :

  • federálne (federal - kolónka 2 vo W2 form),
  • štátne (state - kolónka 17 vo W2 form),
  • lokálne (local - kolónka 19 vo W2 form). 

Ak ste platili federálne aj štátne dane, zvážte možnosť využiť služby spoločnosti TaxWizard (vyplnia vám obidve daňové priznanie iba za 32 eur, samozrejme, ak využijete na registráciu práve TENTO link). Nižšie sa nachádza step-by-step návod iba na vyplnenie federálneho daňového priznania a vzhľadom na 40+ roznych verzií štátnych daňových priznaní, nie je v našich silách uvádzať podrobný návod pre každý štát osobitne ... každopádne, ak sa pustíte aj do vyplňovania štátneho daňového priznania, nižšie uvádzame prehľad PDF formulárov, ktoré treba pre konkrétny štát vyplniť.

Niekoľko úvodných informácií

   Pre koho je tento návod určený?
Tento návod je spracovaný pre bežných Work and Travel USA študentov - teda predpokladáme, že ste do USA vycestovali na J1 víza a tým pádom vás považujeme za nerezidentov. 

Čo je to W2 formulár?

W2 formulár je ročné zúčtovanie príjmov. Úplne postačuje, ak máte W2 iba v elektronickej podobe (PDF, Jpeg a pod.) a v krajnom prípade je možné namiesto W2 použiť aj poslednú výplatnú pásku, tzv. payslip. Niektoré W2 form sa skladajú zo 4 rovnocenných častí (hodnoty v nich sa nemenia, len napr. Copy A slúži ako príloha k Federal Tax Return, Copy B ku State Tax Return atď.). Ak ste pracovali u viacerých zamestnávateľov, potrebujete W2 forms od všetkých zamestnávateľov (bez ohľadu na to, či ste mali druhú prácu schválenú US sponzorom alebo nie - žiadny stres, sponsor nemá mať ako prístup k informáciam o vašich daniach a vyberať si, z akých príjmov podáte daňové priznanie tak či tak nemôžete). 

Kde nájdem PDF formulár na vyplnenie?

Budete vyplňovať formulár 1040 NR-EZ za rok 2019 (ak chcete vyplniť federálne daňové priznanie za iný /starší/ rok, nájdite si príslušný formulár 1040 NR-EZ a k nemu inštrukcie). Odporúčame mať pri vyplňovaní otvorené aj oficiálne inštrukcie k formuláru 1040 NR-EZ (stiahnete TU).

Používať diakritiku pri vypĺňaní?
Nie, všetko vypĺňame bez diakritiky.

Ako zaokrúhľovať sumy zárobku a zaplatených daní?
Všetky sumy vo formulároch píšeme ako celé čisla. Používame matematické zaokrúhľovanie (0,01 až 0,49 zaokrúhľujeme nadol a 0,50 až 0,99 zaokrúhľujeme nahor). Ak ste mali viac zamestnávateľov, spočítajte všetky sumy a až výslednú sumu zaokrúhľujte.

Federálne daňové priznanie

(návod platný pre zdaňovací rok 2019)

Strana 1 formuláru 1040 NR-EZ
First Name - Meno
Last Name - Priezvisko
Identifying number - Social Security Number
Present Home Address - Ulica a číslo vášho bydliska (na túto adresu vám príde šek s preplatkom - samozrejme, ak vám výjde preplatok /tzv. refund/ v riadku 22 a nepošlete si tento preplatok na U.S. bankový účet v riadku 23b, 23c a 23d)
City - Mesto
Foreign country name - Slovak Republic (pre bratov z poza Moravy samozrejme Czech Republic)
Foreign province - ostáva prázdne
Filling status (Single / Married) - zaškrtnite správne :-)
Riadok 3 - vaše príjmy v USA (kolónka 1 vo W2 form - Wages, tips ...). Ak viac zamestnávateľov, tak treba spočítať všetky príjmy a až potom zaokrúhliť
Riadok 4 - ak ste v roku 2019 dostali naspäť štátne dane z roku 2018, dopíšte hodnotu sem (ak ste v USA boli prvýkrát, samozrejme riadok ostáva prázdny)
Riadok 5 - nejaké granty alebo školné z USA? Asi nie, takže ostáva prázdne
Riadok 6 - nevyužívame žiadnu položku z Double Tax Treaty, takže ostáva prázdne
Riadok 7 - spočítajte hodnotu riadku 3, 4 a 5 a výsledok napíšte sem
Riadok 8 - ostáva prázdne (opäť kolónka pre granty, školné a pod. v USA)
Riadok 9 - ostáva prádzne (kolónka pre úroky zo študentskej pôžičky v USA)
Riadok 10 - odpočítajte hodnotu v riadkoch 8 a 9 z hodnoty v riadku 7. Čiže výjde nám rovnaká hodnota ako v riadku 7
Riadok 11 - dopíšte sumu zaplatených štátnych daní (kolónka 17 vo W2 form)
Riadok 12 - nič
Riadok 13 - nič
Riadok 14 - odpočítajte od riadku 10 riadok 11. Toto je vaša zdaniteľná čiastka
Riadok 15 - dopíšte výšku dane, ktorú máte zaplatiť. Nájdete ju v týchto inštrukciách na strane 22 alebo nižšie - jednoducho v tabuľke nájdete hodnotu zdaniteľnej čiastky, ktorá vám vyšla v riadku 14 a do tohto riadku (riadok 15) dopíšete hodnotu "Your tax is"
Riadok 16 - ostáva prázdne (slúži ak máte napr. nedoplatky na medicare a social security, čo nemáte)
Riadok 17 - spočítajte riadok 15 a 16 a výsledok dopíšte sem. Teda riadok 15 a 17 budú obsahovať rovnakú hodnotu
Riadok 18a - dopíšte hodnotu zaplatených federálnych daní z W2 form (kolónka 2 vo W2)
Riadok 18b - ostáva prázdne (slúži pre Federal tax uvedené vo form 1042-S, čo nemáte)
Riadok 19 - ostáva prázdne (slúži pre prípad, že ste si federal refund z roku 2018 nechali aplikovať na daňové priznanie pre rok 2019 ... čiže nula celých nula nikto)
Riadok 20 - ostáva prádzne (kto nám neverí, nech si doštuduje :P )
Riadok 21 - spočítajte všetky sumy v riadkoch 18a až 20. Čiže výjde rovnaká suma ako v riadku 18a a teda toto sú vaše všetky zaplatené federálne dane za rok 2019
Riadok 22 - ak je riadok 21 viac ako riadok 17, dopíšte rozdiel (riadok 21 - riadok 17 = .....). Toto je suma preplatku, ktorá vám bude vrátená, teda váš REFUND. Ak je ale riadok 21 menší ako riadok 17, nechajte riadok 22 prázdny a pokračujte až na riadok 25
Riadok 23a - vyplňujte iba ak vám vyšiel v riadku 22 refund. Dopíšte rovnakú hodnotu ako do riadku 22
Riadok 23b / 23c / 23d - vyplňte, iba ak vám vyšiel v riadku 22 refund a chcete si ho poslať na americký bankový účet (routing number zadávajte pre direct deposit - ak neviete, ktoré použiť, tak kontaktujte vašu US banku). Ak nechcete poslať peniaze na váš US bankový účet, tieto políčka nevyplňujte a odporúčam prečiarknúť políčka na vyplnenie bankového účtu horizontálnou čiarou (nech si tam nikto nemôže dopísať svoje číslo účtu, just in case ... )
Riadok 23e - vyplňte, iba ak vám vyšiel v riadku 22 refund a chcete si tento preplatok poslať šekom na inú adresu ako uvedenú vyššie. Asi u 99% z vás ostane ako prázdne
Riadok 24 - ostáva prázdne (vyplňuje sa, ak by ste mali refund v riadku 22 a chcete ho použiť pre zaplatenie federálnej dane za rok 2020, čiže asi nikto)
Riadok 25 - vyplňujte, iba ak vám vyšiel nedoplatok (riadok 21 je menší ako riadok 17). Ak teda máte nedoplatok, dopíšte rozdiel medzi riadkom 17 a 21 (riadok 17 - riadok 21 = ...... ).
Riadok 26 - ostáva prázdne (ak ale dlžíte na daniach a dlžnú sumu platíte neskôr ako 15. apríla 2020, môže vám vzniknúť aj menšia pokuta - pre viac info pozrite detailné inštrukcie k tomuto riadku)
Third Party Designee - ostáva prázdne (asi nechcete, aby niekto iný mohol preberať s IRS vaše daňové priznanie?)
Sign Here - doplňte podpis (Your signature), dnešný dátum v americkom formáte MM/DD/YYYY (Date), do kolónky "Your occupation in US" doplňte "Exchange visitor"
Paid Preparer Use Only - ostáva prázdne (nikto iný za vás daňové priznanie nevyplňuje)

Hotovo, prvá strana je vyplnená a pustime sa do druhej strany.

Strana 2 formuláru 1040 NR-EZ

A) Krajina občianstva - vyplňte Slovak Republic (resp. Czech Republic)
B) Krajina daňovej rezidencie vyplňte Slovak Republic (resp. Czech Republic), teda ide o krajinu, kde sa zdržiavate prevažnú časť roka ...
C) Green card - yhrali zelenú kartu alebo podali oficiálnu žiadosť I-485? Asi nie, takže väčšina zaškrtne "No"
D1) Boli ste niekedy US citizen - 
"No"
D2) Boli ste niekedy držitelom zelenej karty - 
"No"
E) Mali ste platné víza v posledný deň roku (ESTA nie je vízum) - asi väčšina z nás nie, takže vyplňte "Not present in U.S. - No U.S. immigration status". Ak ste sa 31.12. náhodou nachádzali na území USA, iba sem dopíšte druh víz (pre viac info pozrite inštrukcie)
F) Menili ste druh víz počas pobytu v USA? Asi nie, takže zaškrtnite "No"
G) Do tabuľky dopíšte váš dátum vstupu a dátum opustenia územia USA (vždy vo formáte MM/DD/YY teda napríklad 25. mája 2019 napíšte ako 05/25/19). Ak ste napríklad opustili územie USA znova sa vrátili /napr. plavba po Karibiku/, tak zohľadnite aj tento výstup a opätovný vstup do USA. 
H) Počet dní na území USA: doplňte počet dní, počas ktorých ste sa nachádzali na území USA v roku 2017, v roku 2018 a v roku 2019. Započítajte aj každý začatý deň.
I) Vypĺňali ste americké daňové priznanie v minulosti? Zvoľte Yes/No - ak ste zvolili Yes, dopíšte aj rok a typ formulára (napr. ak ste vyplňovali svoje federálne daňové priznanie 1040 NR-EZ v roku 2018, doplňte "2018 - form 1040 NR-EZ)
J) Income Exempt from Tax - ostáva prázdne (vyplňuje sa napr. pri využití výnimiek z double tax treaty, na ktoré ako Work and Travel USA študent bohužiaľ nemáte nárok)

Hotovo, federálne daňové priznanie za rok 2019 máte vyplnené, už ostávajú iba posledné kroky.

  1. Kontrola: skontrolujte si ešte raz celé federálne daňové priznanie (špeciálne, či ste zadali dátum, podpis, správnu a celú adresu a pod.) a vytlačte. Tlačiť je ideálne obojstranne.
  2. Prílohy: vytlačte si W2 a časť určenú pre Federal Return ("To Be Filled With Employee´s Federal Tax Return) priložte k daňovému priznaniu (možno má vaše W2 iba jednu časť, tak priložte, čo máte). W2 stačí pripnúť klasicky zošívačkou na prvú stranu vľavo hore, na miesto kde je napísané „Attach forms W2 ...“ (naľavo od riadkov 3 až 21). Ak vám vyšiel nedoplatok, ako prílohu doplňte aj potvrdenie o úhrade nedoplatku (viac info nižšie).
  3. Obálka: ak máte federálne daňové priznanie vytlačené, skontrolované, priložený W2 formulár, tak ho pokojne zložte a zalepte do obálky
  4. Adresa: obálku pošlite na adresu nižšie. Odošlite ako obyčajnú zásielku (nie doporučene) a dávajte pozor na písanie americkej číslice 1 (píše sa ako rovná čiara, lebo ak napíšete ako našu jednotku, poštár to môže považovať za číslicu 7).

Department of the Treasury,
Internal Revenue Service,
 Austin, TX, 73301-0215
 U.S.A. 

Ak vyšiel preplatok (refund): preplatok vám príde na vašu adresu v podobe šeku (resp. na U.S. bankový účet, ak ste ho zadali) do 4-16 týždňov. Ak ani po 16 týždňoch nič nepríde, overte si stav vašej žiadosti cez "Where is my refund" na TEJTO stránke.

Ak vyšiel nedoplatok: otvorte si stránku IRS a zvoľte spôsob platby. Odporúčame zvoliť spôsob platby cez "Official payments", kde si zvolíte "Personal Tax Payments --> Form 1040 Series --> 1040 Current Tax Year". Pri platbe vyplňujete údaje podľa inštrukcií (suma, údaje o karte, údaje o daňovníkovi a pod.) a po úhrade vám príde potvrdenie o úhrade na zadaný email. Toto potvrdenie si vytlačte a priložte k daňovému priznaniu.


Hotovo, bolo to celkom jednoduché, nie? Každopádne, ak budete patriť medzi 3-7 % neštastníkov (preplatok vám nepríde alebo vaše daňové priznanie nedorazí do USA), budete musieť kontaktovať IRS. Odporúčam volať cez Skype (je to o dosť lacnejšie) a zostať trpezlivý, lebo niekedy môžete čakať na spojenie s operátorom aj 30-60 minút. Veríme ale, že toto nebudete musieť absolvovať.

Štátne daňové priznanie

Väčšina Work and Travel študentov platila aj štátne dane (kolónka 17 vo W2). Ak sa v niektorých štátoch neplatia štátne dane (napr. Florida), štátne daňové priznanie podávať nemusíte - pozrite tabuľku nižšie a pokiaľ je tam uvedené "No state tax", skontrolujte pre istotu vašu W2 a ak tam naozaj nemáte stiahnuté štátne dane, na štátne daňové priznanie zabudnite.

Štátne dane sa vo väčšine prípadov vracajú naspäť (ak nie celé, tak aspoň ich časť). Treba ale podať daňové priznanie na formulári konkrétneho štátu a odoslať ho na daňový úrad konkrétneho štátu. Nižšie nájdete prehľad formulárov na vyplnenie pre jednotlivé štáty (nedávame ale garanciu, že zoznam je 100% správny - vždy si poriadne preštudujte inštrukcie k danému formuláru a presvedčte sa, že ide o non-resident tax return form). Niektoré štáty majú pre rezidentov aj nerezidentov jeden a ten istý formulár.

Prílohy k štátnemu daňovému priznaniu: takmer každý štát vyžaduje, aby ste okrem štátneho daňového priznania priložili do obálky aj federálne daňové priznanie ako prílohu. Čiže okrem štátneho DP pošlite na štátny daňový úrad aj federálne DP (samozrejme obidve v jednej obálke - nič tým nepokazíte).

Odporúčanie: ak sa vám predošlí návod na vyplnenie federálneho daňového priznania zdal zložitý alebo veľa výrazom nerozumiete, opäť odporúčame, aby ste si nechali daňové priznania nechali vyplniť odborníkmi z TaxWizard (použitím tohto linku budete mať nárok na zníženú cenu 32 eur za vyplnenie federálneho aj štátneho daňového priznania). 

State Tax Forms 2019

Štát
Názov formulára Inštrukcie
Alabama Form 40 NR Instructions
Alaska No state tax No state tax
Arizona Form 140 NR Instructions
Arkansas AR1000NR Instructions
California 540NR Instructions
Colorado DR0104 Instructions
Connecticut CT1040NR/PY Instructions
Delaware Form 200-02 Instructions
District of Columbia (D.C.) D-40B Instructions
Florida No state tax
No state tax
Georgia Form 500 resp. 500EZ Instructions
Hawaii Form N-15 Instructions
Idaho Form 43 Instructions
Illinois IL-1040 Instructions
Indiana IT-40PNR Instruction Booklet
Iowa IA-1040 Instructions
Kansas K-40 Instructions
Kentucky 740-NP Instructions
Louisiana IT-540B Instructions
Maine 1040-ME Instructions
Maryland Form 505 Instructions
Massachusetts Form 1-NR/PY Instructions
Michigan MI-1040 Instructions
Minnesota Form M1 Instructions
Mississippi Form 80-205 Instructions
Missouri Form MO-1040 Instructions
Montana Form 2 Instructions
Nebraska Form 1040 Instructions
Nevada No state tax
No state tax
New Hampshire No state tax
No state tax
New Jersey Form NJ 1040-NR Instructions
New Mexico Form PIT-1 Instructions
New York Form IT-203 Instructions
North Carolina Form D-400 Instructions
North Dakota Form ND-1 Instructions
Ohio Form IT 1040 Instructions
Oklahoma (momentálne nedostupné) N/A
Oregon Form OR-40-N Instructions
Pennsylvania Form PA-40 Instructions
Rhode Island Form RI-1040NR Instructions
South Carolina Form SC-1040 Instructions
South Dakota No state tax
No state tax
Tennessee No state tax
No state tax
Texas No state tax
No state tax

Utah

Form TC-40 Instructions
Vermont Form IN-111 a IN-113 Instructions
Virginia Form 763 Instructions
Washington (nie D.C.) No state tax
No state tax
West Virginia Form IT-140 Instructions
Wisconsin Form 1-NPR Instructions
Wyoming No state tax
No state tax


Pokiaľ by ste našli v návode akúkoľvek chybu alebo je potrebné niečo doplniť, neváhajte nás kontaktovať.