Garancia vrátenia peňazí

GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ


S nami nemáš čo stratiť
! Berieme na seba riziko, že neprejdeš pohovorom, kurzom plavčíka alebo nevycestuješ do USA zo závažných zdravotných/rodinných dôvodov. Ak sa obávaš, či dostaneš víza do USA, tak no stress – berieme na seba aj toto riziko.

U nás platíš len poplatok za kurz plavčíka vo výške 150 USD, z ktorý ti zamestnávateľ vráti naspäť po skončení leta (pre viac info pozri naše Poplatky a Pracovné podmienky).

Poplatok za kurz plavčíka ti ale vrátime v plnej výške*, ak neprejdeš pohovorom so zamestnávateľom, ak neprejdeš kurzom plavčíka, ak nevycestuješ do USA zo závažných zdravotných a rodinných dôvodov (ktoré ti znemožnia vycestovať do USA)** alebo ak ti nebudú udelené víza do USA***.

Rovnako ti vrátime celý poplatok za kurz plavčíka a ubytovanie, pokiaľ sa kurz plavčíka neuskutoční. Naše štatistiky z kurzov hovoria, že ak zvládneš prekurz, tak šanca, že úspešne absolvuješ celý kurz plavčíka a vycestuješ do USA je viac ako 96 %.

Ako to je ale s ďalšími poplatkami, ktoré platíš vo Work and Travel agentúre? Je to veľmi jednoduché – aj tu sme pre teba vybavili super storno podmienky pre prípad, že niečo nepôjde ako má. 

* do poplatku za kurz plavčíka sa nezapočítava poplatok za stravu a ubytovanie na kurze plavčíka, tento poplatok je po úhrade nevratný (vrátime ho však v plnej výške v prípade, že sa kurz plavčíka neuskutoční). Je to však dobrovoľná služba, ktorú si môžeš (ale nemusíš) zakúpiť. Až 97 % študentov si cez nás ubytovanie a stravu v minulosti zakúpilo, pretože to je fakt super cena a nič lepšie asi v Banskej Štiavnici nenájdeš (a zároveň sme všetci spolu na jednom mieste a nestrácame čas, keďže vyučovanie v triede, ubytovanie a stravu máme zabezpečenú na jednom mieste a.k.a nechceš byť ten, čo stále mešká, nestíha sa najesť a čaká sa na teba).

** za závažné rodinné dôvody sa považuje úmrtie priameho rodinného príslušníka v prvom rade (mama, otec, sestra, brat) menej ako 60 dní pred vycestovaním a za závažné zdravotné dôvody sa považuje napr. úraz, ktorý znemožní vycestovanie do USA alebo by spôsobil oneskorenie príletu do USA o viac ako 45 dní. Zamestnávateľ posudzuje každý prípad osobitne a je v jeho právomoci udeliť dodatočné výnimky.

*** pre vrátenie poplatku za kurz plavčíka v prípade neudelenia víz je potrebné, aby si nám zdokladoval(a) tvoje pracovné povolenie DS-2019 (ktoré je povinnou súčasťou dokumentov, ktoré posielaš na ambasádu, keď žiadaš o víza) a taktiež potvrdenie z US embassy, že ti víza neboli udelené, aj keď si o ne požiadal(a) a absolvoval(a) si vízový pohovor na ambasáde.