Naspäť

Zárobok plavčíkov Premier Aquatics v lete 2022

Work and Travel USA je kultúrno-výmenný program, ktorého prioritou by nemala byť vidina plného kufra peňazí. Je ale možné doniesť domov aspoň nejaké úspory? Koľko si ako bazénový plavčík dokážem zarobiť? To fakt prídem domov v mínuse? Odpoveď na tieto (a ďalšie) otázky sa dozviete v tomto článku, kde uvádzame zárobok našich študentov v lete 2022.

V tomto článku vám chceme ukázať priemernú výšku hrubého zárobku a priemerný počet odpracovaných hodín našich študentov zo Slovenska a Česka počas leta 2022. Jednoducho nemáme čo tajiť a predtým, ako sa rozhodneš vycestovať do USA, si chceme byť istí, že vieš, do čoho ideš :-) 

Na úvod chceme dať do pozornosti, že "dolárové" hodnoty a sumy sú vypočítane na základe pracovných podmienok v lete 2022. V lete 2023 sú pracovné podmienky ešte lepšie:

  • mzda sa zdvihla z 12 USD na 13 USD (nadčas z 18 USD na 19,5 USD)
  • bonus pre všetkých študentov (bez ohľadu na dátum príchodu) je vyšší o 500 USD (spolu až 1400 USD)
  • študenti s príchodom do 26.5.2023 môžu využiť navyše bonus 500 USD na zníženie programového poplatku v Smaller Earth.

Rovnako sa k nám dostali informácie, že vraj bonusy v Premier Aquatics sú len "marketingový ťah" na prilákanie študentov. Nie je to pravda - v lete 2022 dostali všetci študenti, ktorí mali nárok, bonus 900 USD a preplatenie 500 USD z poplatku v agentúre. V lete 2023 je rovnako našim cieľom vyplatiť plnú výšku bonusov (spolu až 1900 USD, pre viac info pozri TU) všetkým študentom. Zámerne ale nikde nepíšeme, že garantujeme vyplatenie bonusu, pretože pokiaľ bude niekto zásadne porušovať pracovnú disciplínu, chceme mať možnosť mu bonus znížiť alebo v krajnom prípade nevyplatiť. Ako ale píšeme vyššie, v lete 2022 dostal bonus každý študent (stačilo splniť základné podmienky uvedené v pracovných podmienkach z predošlej sezóny) a rovnaký cieľ máme aj v lete 2023 :-) 

Prejdime ale k číslam za leto 2022. Koľko hodín odpracovali plavčíci Premier Aquatics zo Slovenska a Česka? 

Tabuľka 1: Priemerný počet odpracovaných hodín plavčíkov Premier Aquatics zo Slovenska a Česka v lete 2022

Príchod do USA / Typ plavčíka

Priemerný počet odpracovaných hodín v lete 2022

Máj 2022 (bez započítania pool managerov)

55,23 hodín za týždeň
Máj 2022 (so započítaním pool managerov)58,55 hodín za týždeň
Júnový príchod49,74 hodín za týždeň
Priemer všetkých plavčíkov zo Slovenska a Česka56,41 hodín za týždeň
Priemer všetkých plavčíkov zo Slovenska a Česka (bez započítania pool managerov)53,77 hodín za týždeň

Plavčík s najnižším priemerným počtom hodín

45,07 hodín za týždeň
Plavčík s najvyšším priemerným počtom hodín
74,68 hodín za týždeň

Čo teda hodnoty v tabuľke znamenajú pre našich plavčíkov v lete 2022? V prvom rade treba mať na mysli, že každému študentovi garantujeme priemerný počet hodín na týždeň v rozmedzí od 45 do 55 hodín. V lete 2023 by sme neradi počuli argumenty "ale v minulom roku..." --> jednoducho máš garantovaných 45-55 hodín a hodiny v lete 2022 nie sú garanciou, že rovnaké počty budú aj ďalšie leto (aj keď zase drastické zmeny neočakávame). Ak by bol počet hodín v lete 2023 podobný s letom 2022, pre našich plavčíkov to znamená:

  • Ak ideš do USA prvýkrát (a nebudeš pool manager – vyššia pozícia určená spravidla repeaterom) a do USA prídeš do 26.5.2023, tvoj priemerný týždenný počet hodín by mal byť 50+ (v roku 2022 bol 55,23). Pozor, ide o priemer a teda môžeš mať hodín viac (kľudne aj 55), ale aj menej (minimálne 45). Zároveň môžu byť týždne, kedy budeš mať 41-42 hodín, neskôr ale môžu byť týždne, kedy budeš mať hodín 60. Čo Ti garantujeme je priemer za leto, nie min/max hodnotu za týždeň.
  • Ak ideš do USA prvýkrát a prichádzaš do USA až počas júna, počítaj s tým, že za týždeň odpracuješ v priemere 45 až 50 hodín (v lete 2022 v priemere odpracovali plavčíci s júnovým príchodom 49,74 hodín). Samozrejme, môže to byť aj viac, ale zostaňme stáť nohami na zemi ...

Najnižší priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň bol 45,07 (najnižšia dosiahnutá hodnota v lete 2022) a naopak najvyšší počet hodín za týždeň bol 74,68. Takto vysoký rozdiel bol spôsobený najmä tým, že študent so 74 hodinami pre nás pracoval na najťažšom bazéne a toto bolo jeho tretie leto. Zo všetkých plavčíkov v lete 2022 zo Slovenska a Česka až 86 % malo priemerný počet hodín vyšší ako 50.

Prejdite teraz k tomu, čo z toho vyplýva. Aký zárobok môže študent očakávať?

Tabuľka 2: Hrubý priemerný príjem plavčíkov Premier Aquatics zo Slovenska a Česka v lete 2022

Príchod do USA / Typ plavčíka

Priemerný hrubý zárobok počas leta 2022

Máj 2022 (bez započítania pool managerov)

11 677 USD

Júnový príchod

8 574 USD
Pool managers14 492 USD
Poznámka k výpočtom: k zárobku sme pripočítali bonus 750 USD + 150 USD (ale nie bonus 500 USD, ktorý bol vyplatený agentúre na zníženie nákladov). Pri zárobku pool managers sme počítali so mzdou 13 USD / 19,5 USD, hoci niektorí ju mohli mať vyššiu. Sumy v tabuľke vyššie prestavujú hrubý zárobok, od ktorého treba odpočítať dane (cca 10 %, no časť z nich príde študentovi naspäť) a z výplaty sa strhával aj poplatok za ubytovanie (v celkovej výške 1950 USD za leto).
Možno si hovoríte "WOW, to sa fakt dá zarobiť takmer 15 tisíc USD za jedno leto?". Áno (a náš najlepší pool manager zarobil ďaleko viac), ale s takýmto zárobkom prosím nepočítajte, lebo ide o zárobok našich TOP plavčíkov (=pool managerov), ktorí pre nás pracujú už minimálne druhú sezónu, majú vyššiu hodinovú mzdu a starajú sa o najväčšie a najťažšie bazény. To, čo každému plavčíkovi v lete 2023 (tak ako aj v lete 2022) garantujeme v pracovnej zmluve je priemerný počet hodín 45 až 55 za týždeň

Od hrubého zárobku treba odpočítať dane (cca 10 %), náklady na ubytovanie (v lete 2023 to bude spolu 2000 USD) a náklady na stravu. V USA je možné sa stravovať (pri varení a plánovaní výdavkov) za 60-70 USD na osobu na týždeň, ale samozrejme za týždeň je možné „zjesť“ aj 200 USD - je to na každom študentovi a jeho schopnosti hospodáriť (a variť). Ceny potravín sú v USA o niečo vyššie ako na Slovensku. Nezabudni ale, že hodnoty v tabuľke 2 (viď hore) sú z leta 2022 a v lete 2023 je vyššia mzda aj bonusy (viac info tu).

Prečo dávame rozpätie počtu hodín za týždeň na 45 až 55?

Počet odpracovaných hodín za leto sa nedá určiť presne a vstupuje do neho viacero faktorov (visa refusal rate, show-up rate, otváracie hodiny bazénov, podpísané kontrakty po ukončení recruitingu /mesiace marec, apríl a máj/ a mnohé iné).

Zo skúseností z minulých rokov bohužiaľ nemôžeme robiť hrubé prepočty pri plánovaní sezóny s cieľom počtu hodín 55+ pre každého študenta, pretože by sme v niektorých týždňoch počas leta nedokázali otvoriť všetky bazény a/alebo by študenti pracovali aj niekoľko týždňov bez jediného voľného dňa. 

Takže v skratke (sorry uza opakovanie, ale je to naozaj dôležité) - každý študent v lete 2023 od nás dostáva garanciu 45 až 55 priemerne odpracovaných hodín za týždeň (po spriemerovaní celého leta). Ak to bude hodnota 55, samozrejme potešíme sa (a recruiting bude v ďalšej sezóne pre nás jednoduchší), ak to ale bude 45, je to stále v našom garantovanom priemernom počte hodín za leto.

Pokiaľ chce plavčík pracovať viac, je to možné?

Záleží to od možností konkrétneho supervízora, ktorý zodpovedá za rozvrh hodín (po anglicky tzv. schedule). Ak má supervízor (napríklad) k dispozícii v priemere 50 hodín na týždeň pre každého svojho študenta, nemôže dať niekomu 70 a inému zase 40, lebo by to nebolo fér.

Cieľom supervízora (v modelovom príklade vyššie) je držať priemerný počet hodín na 50 a v prípade, pokiaľ má plavčíkov s warningom (dopustili sa porušenia pracovnej disciplíny) alebo sa mu nepáči odvedená práca plavčíka, tak týmto plavčíkom môže hodiny znížiť a naopak iným počet hodín navýšiť. Rozdiel v počte hodín ale určite vznikne, teda ak má niekto napríklad 48 hodín a jeho spolubývajúci 51, je to z nášho pohľadu v poriadku a takéto malé rozdiely neriešime (ak sú ale rozdiely 5 a viac hodín, vyžiadame od supervízora zdôvodnenie). Rovnako treba myslieť na to, že pool manager má vyšší počet hodín ako bežný plavčík.

Čo môže urobiť plavčík pre vyšší počet hodín?

Prísť do USA do 26.5.2023, podať čo najlepší výkon počas pohovoru a kurzu plavčíka a samozrejme odvádzať dobrú prácu počas leta. Viac spraviť asi zo strany študenta nepôjde a zvyšok je už na nás. Je v našom záujme, aby boli hodiny rozdelené spravodlivo medzi všetkých plavčíkov - to však neznamená, že všetci plavčíci budú mať úplne rovnaký počet hodín. Rozdiely boli, budú a sú, ale našim cieľom je hodiny rozdeľovať čo najviac férovo a podľa zásluh. Úprimne sa ale priznávame, že nie vždy sa nám to podarí podľa našich predstáv (niekedy nám "dá zabrať", aby sme našim americkým kolegom supervisorom vysvetlili dôležitosť spravodlivého rozdeľovania hodín medzi študentov). Čo vám ale môžeme sľúbiť je, že spravíme pre vašu spokojnosť maximum :-)

Bude zárobok v lete 2023 vyšší ako v roku 2022?

Veríme, že áno :-) V priemere odpracovali plavčíci v lete 2022 zo Slovenska a Česka 53,77 hodín za týždeň (bez započítania odpracovaných hodín pool managermi). Oproti letu 2022 zamestnávateľ zvýšil na leto 2023 bonusy a hodinovú mzdu (viac info TU) – takže áno, zárobok by mal byť vyšší, ale veľa záleží od priemerného počtu hodín (ktorý veríme, že bude podobný tomu v lete 2022).

Oplatí sa vycestovať do USA?

Jednoznačne áno! :-) Leto v USA je o zážitkoch, nečakaných "party times", nových kamarátoch a samozrejme cestovaní a spoznávaní USA. Aj definícia programu Work and Travel USA hovorí, že ide o "kultúrno-výmenný program" a nie je to teda program orientovaný prioritne na zárobok. Samozrejme, bez peňazí sa dá žiť len veľmi ťažko, a práve preto sme pripravili tento článok, aby sme budúcim plavčíkom Premier Aquatics ukázali, s čím môžu (resp. nemôžu) počítať počas leta 2023 v USA. 

A naozaj, /takmer/ každý, kto do USA vycestoval po poslednom ročníku na vysokej škole, nám hovorí, prečo to nevyskúšal už skôr?!?! Čiže odkaz pre všetkých - nečakajte a choďte do toho už teraz, do USA sa nechodí každý deň a treba to skúsiť.

Neváhaj a poď s nami do USA! Bezplatnú a nezáväznú registráciu nájdeš TU. Vycestovať do Ameriky ešte nikdy nebolo jednoduchšie :-)