Naspäť

Zárobok plavčíkov Premier Aquatics v lete 2019

Work and Travel USA je kultúrno-výmenný program, ktorého prioritou by nemala byť vidina plného kufra peňazí. Je ale možné doniesť domov aspoň nejaké úspory? Koľko si ako bazénový plavčík dokážem zarobiť? To fakt prídem domov v mínuse? Odpoveď na tieto (a ďalšie) otázky sa dozviete v tomto článku.

V tomto článku vám chceme ukázať priemernú výšku hrubého zárobku a priemerný počet odpracovaných hodín našich študentov zo Slovenska a Česka počas leta 2019. V minulosti sme takéto niečo nerobili, ale povedali sme si, že nemáme čo tajiť :-) 

Na úvod chceme dať do pozornosti vyšší bonus pre plavčíkov s májovým príchodom v lete 2020 (1000 USD oproti 500 USD za leto 2019) a taktiež fakt, že letná sezóna 2020 bude oproti letu 2019 dlhšia o 1 celý týždeň. Ak teda prídete do USA do 22.5.2020 (samozrejme, pokiaľ vychádzame z rovnakých počtov hodín ako minulé leto – čo môže aj nemusí byť pravda), podľa našich prepočtov zarobíte v lete 2020 viac o:

  • 500 USD (vyšší bonus za včasný príchod do USA)
  • 550 USD (týždňová mzda navyše pri odpracovaní 50 hodín za týždeň)
  • SPOLU: hrubý zárobok vyšší o približne 1050 USD

Rovnako sa k nám dostali informácie, že vraj bonus v Premier Aquatics je len "marketingový ťah" na prilákanie študentov. Nie je to pravda - v lete 2019 dostal bonus 500 USD za odpracovanie celého leta (v lete 2019 bol bonus 500 USD, v lete 2020 je tento bonus až 1000 USD) každý študent zo Slovenska a Česka, ktorí dodržal dátum včasného príchodu a odpracoval celé leto. V lete 2020 je rovnako našim cieľom vyplatiť bonus 1000 USD (z ktorého už pred vycestovaním vyplácame polovicu na pokrytie výdavkov vo Work and Travel agentúre) všetkým študentom, ktorí prídu do USA do 22.5.2020 a budú pracovať do 7.9.2020. Zámerne ale nikde nepíšeme, že garantujeme vyplatenie bonusu, pretože pokiaľ bude niekto zásadne porušovať pracovnú disciplínu, chceme mať možnosť mu bonus znížiť alebo v krajnom prípade nevyplatiť. Ako ale píšeme vyššie, v lete 2019 dostal bonus každý študent (stačilo splniť podmienku príchodu do USA a pracovať do konca sezóny) a rovnaký cieľ máme aj v lete 2020 :-) 

Prejdime ale k číslam za leto 2019. Koľko hodín odpracovali plavčíci Premier Aquatics zo Slovenska a Česka? 

Tabuľka 1: Priemerný počet odpracovaných hodín plavčíkov Premier Aquatics zo Slovenska a Česka

Príchod do USA / Typ plavčíka

Priemerný počet odpracovaných hodín

Máj 2019 (bez započítania pool managerov)

53,45 hodín za týždeň
Máj 2019 (so započítaním pool managerov)57,14 hodín za týždeň
15. júna 2019 a neskôr49,44 hodín za týždeň
Priemer všetkých plavčíkov zo Slovenska a Česka55,51 hodín za týždeň
Priemer všetkých plavčíkov zo Slovenska a Česka (bez započítania pool managerov)52,91 hodín za týždeň

Plavčík s najnižším priemerným počtom hodín

45,88 hodín za týždeň
Plavčík s najvyšším priemerným počtom hodín
77,01 hodín za týždeň

Čo teda hodnoty v tabuľke znamenajú pre našich plavčíkov v lete 2020? V prvom rade treba mať na mysli, že každému študentovi garantujeme priemerný počet hodín na týždeň v rozmedzí od 45 do 55 hodín. Ak by bol počet hodín v lete 2020 podobný s letom 2019, pre našich plavčíkov to znamená:

  • Ak ideš do USA prvýkrát (a nebudeš pool manager – vyššia pozícia určená spravidla repeaterom) a do USA prídeš do 22.5.2020, tvoj priemerný týždenný počet hodín by mal byť 50+ (v roku 2019 bol 53,45). Pozor, ide o priemer a teda môžeš mať hodín viac (kľudne aj 55), ale aj menej (minimálne 45).
  • Ak ideš do USA prvýkrát a prichádzaš do USA až počas júna, počítaj s tým, že za týždeň odpracuješ v priemere 45 až 50 hodín (v lete 2019 v priemere odpracovali plavčíci s júnovým príchodom 49,44 hodín). Samozrejme, môže to byť aj viac, ale zostaňme stáť nohami na zemi ...

Najnižší priemerný počet odpracovaných hodín za týždeň bol 45,88 (najnižšia dosiahnutá hodnota v lete 2019) a naopak najvyšší počet hodín za týždeň bol 77,01. Takto vysoký rozdiel bol spôsobený najmä tým, že študent so 77 hodinami pre nás pracoval na najťažšom bazéne a toto bolo jeho tretie leto – a preto dostal od zamestnávateľa možnosť pracovať neobmedzený počet hodín za týždeň. Zo všetkých plavčíkov v lete 2019 zo Slovenska a Česka až 82 % malo priemerný počet hodín vyšší ako 50.

Prejdite teraz k tomu, čo z toho vyplýva. Aký zárobok môže študent očakávať?

Tabuľka 2: Hrubý priemerný príjem plavčíkov Premier Aquatics zo Slovenska a Česka v lete 2019

Príchod do USA / Typ plavčíkaPriemerný hrubý zárobok počas leta 2019
Máj 2019 (bez započítania pool managerov)9 225 USD
15. júna 2019 a neskôr6 059 USD
Všetci plavčíci (SK a CZ)9 765 USD
Všetci plavčíci (SK a CZ bez započítania pool managerov)8 072 USD
Pool managers13 150 USD


Možno si hovoríte "WOW, to sa fakt dá zarobiť viac ako 13 tisíc USD za jedno leto?". Áno (a náš najlepší pool manager zarobil ďaleko viac), ale s takýmto zárobkom prosím nepočítajte, lebo ide o zárobok našich TOP plavčíkov (=pool managerov), ktorí pre nás pracujú už minimálne druhú sezónu, majú vyššiu hodinovú mzdu a starajú sa o najväčšie a najťažšie bazény. To, čo každému plavčíkovi v lete 2020 (tak ako aj v lete 2019) garantujeme v pracovnej zmluve je priemerný počet hodín 45 až 55 za týždeň

Od hrubého zárobku treba odpočítať dane (cca 10 %), náklady na ubytovanie (cca 125 USD na týždeň) a náklady na stravu. V USA je možné sa stravovať (pri varení a plánovaní výdavkov) za 50 USD na osobu na týždeň, ale samozrejme za týždeň je možné „zjesť“ aj 200 USD - je to na každom študentovi a jeho schopnosti hospodáriť. Ceny potravín sú v USA o niečo vyššie ako na Slovensku.

Prečo dávame rozpätie počtu hodín za týždeň na 45 až 55?

Počet odpracovaných hodín za leto sa nedá určiť presne a vstupuje do neho viacero faktorov (visa refusal rate, show-up rate, otváracie hodiny bazénov, podpísané kontrakty po ukončení recruitingu /mesiace marec apríl a máj/ a mnohé iné).

Zo skúseností z minulých rokov bohužiaľ nemôžeme robiť hrubé prepočty pri plánovaní sezóny s cieľom počtu hodín 55+ pre každého študenta, pretože by sme v niektorých týždňoch počas leta nedokázali otvoriť všetky bazény a/alebo by študenti pracovali aj niekoľko týždňov bez jediného voľného dňa. 

Takže v skratke - každý študent v lete 2020 od nás dostáva garanciu 45 až 55 priemerne odpracovaných hodín za týždeň (po spriemerovaní celého leta). Ak to bude hodnota 55, samozrejme potešíme sa (a recruiting bude v ďalšej sezóne pre nás jednoduchší - poznámka Matúša z Premier Aquatics ČeskoSlovensko :P ), ak to ale bude 45, je to stále v našom garantovanom priemernom počte hodín za leto.

Pokiaľ chce plavčík pracovať viac, je to možné?

Záleží to od možností konkrétneho supervízora, ktorý zodpovedá za rozvrh hodín (po anglicky tzv. schedule). Ak má supervízor (napríklad) k dispozícii v priemere 50 hodín na týždeň pre každého svojho študenta, nemôže dať niekomu 70 a inému zase 40, lebo by to nebolo fér.

Cieľom supervízora (v modelovom príklade vyššie) je držať priemerný počet hodín na 50 a v prípade, pokiaľ má plavčíkov s warningom (dopustili sa porušenia pracovnej disciplíny) alebo sa mu nepáči odvedená práca plavčíka, tak týmto plavčíkom môže hodiny znížiť a naopak iným počet hodín navýšiť. Rozdiel v počte hodín ale určite vznikne, teda ak má niekto napríklad 49 hodín a jeho spolubývajúci 51, je to z nášho pohľadu v poriadku a takéto malé rozdiely neriešime (ak sú ale rozdiely 5 a viac hodín, vyžiadame od supervízora zdôvodnenie). Rovnako treba myslieť na to, že pool manager má vyšší počet hodín ako bežný plavčík.

Čo môže urobiť plavčík pre vyšší počet hodín?

Prísť do USA do 22.5.2020, podať čo najlepší výkon počas pohovoru a kurzu plavčíka a samozrejme odvádzať dobrú prácu počas leta. Viac spraviť asi zo strany študenta nepôjde a zvyšok je už na nás. Je v našom záujme, aby boli hodiny rozdelené spravodlivo medzi všetkých plavčíkov - to však neznamená, že všetci plavčíci budú mať úplne rovnaký počet hodín. Rozdiely boli, budú a sú, ale našim cieľom je hodiny rozdeľovať čo najviac férovo a podľa zásluh. Úprimne sa ale priznávame, že nie vždy sa nám to podarí podľa našich predstáv (niekedy nám "dá zabrať", aby sme našim americkým kolegom supervisorom vysvetlili dôležitosť spravodlivého rozdeľovania hodín medzi študentov - poznámka Matúša z Premier Aquatics ČeskoSlovensko). Čo vám ale môžeme sľúbiť je, že spravíme pre vašu spokojnosť maximum :-)

Bude zárobok v lete 2020 vyšší ako v roku 2019?

Veríme, že áno :-) V priemere odpracovali plavčíci v lete 2019 zo Slovenska a Česka 52,91 hodín za týždeň (bez započítania odpracovaných hodín pool managermi). Oproti letu 2019 zamestnávateľ zvýšil bonus za včasný príchod do USA o 500 USD a letná sezóna je o týždeň dlhšia (ďalších cca 550 až 600 USD hrubého zárobku navyše) – takže áno, zárobok by mal byť vyšší, ale veľa záleží od priemerného počtu hodín, ktorý veríme, že bude vyšší alebo minimálne rovnaký, ako bol počas leta 2019.

Oplatí sa vycestovať do USA?

Jednoznačne áno! :-) Leto v USA je o zážitkoch, nečakaných "party times", nových kamarátoch a samozrejme cestovaní a spoznávaní USA. Aj definícia programu Work and Travel USA hovorí, že ide o "kultúrno-výmenný program" a nie je to teda program orientovaný prioritne na zárobok. Samozrejme, bez peňazí sa dá žiť len veľmi ťažko, a práve preto sme pripravili tento článok, aby sme budúcim plavčíkom Premier Aquatics ukázali, s čím môžu (resp. nemôžu) počítať počas leta 2020 v USA. 

A naozaj, /takmer/ každý, kto do USA vycestoval po poslednom ročníku na vysokej škole, nám hovorí, prečo to nevyskúšal už skôr?!?! Čiže odkaz pre všetkých - nečakajte a choďte do toho už teraz, do USA sa nechodí každý deň a treba to skúsiť.


Neváhaj a poď s nami do USA! Bezplatnú a nezáväznú registráciu nájdeš TU. Vycestovať do Ameriky ešte nikdy nebolo jednoduchšie :-)