Naspäť

JOBinUSA mení meno na Premier Aquatics

Ako ste mohli postrehnúť na našom Facebook-u a Instagrame, JOBinUSA Facebook Fun Page zmení meno na Premier Aquatics ČeskoSlovensko. S novým názvom sme prišli aj na našich weboch, ktoré však budú pre každú krajinu v samostatných jazykoch (teda bude aj SK aj CZ verzia).

Ako ste mohli postrehnúť na našom Facebook-u a Instagrame, JOBinUSA Facebook Fun Page zmení meno na Premier Aquatics ČeskoSlovensko. S novým názvom sme prišli aj na našich weboch, ktoré však budú pre každú krajinu v samostatných jazykoch (teda bude aj SK aj CZ verzia). 

Preto teda stránky www.JOBinUSA.sk a www.JOBinUSA.cz už čoskoro zmenia svoj názov na www.PremierAquatics.sk a www.PremierAquatics.cz a taktiež vyjdeme s úplne novým dizajnom a budú publikovať v oboch našich jazykoch Cool Naopak, náš fejsbúk, fejsbúková skupina a instagram zostanú symbolicky spojené pod názvom Premier Aquatics ČeskoSlovensko #madeinczechoslovakia

Prečo sme sa rozhodli zmeniť meno z JOBinUSA na Premier Aquatics? Je to úplne jednoduché - za posledných 7 rokov bola spoločnosť Premier Aquatics Inc. našim najväčším a strategickým partnerom. Do spoločnosti Premier Aquatics Inc. sme za posledných 7 rokov poslali až viac ako 90 % našich všetkých plavčíkov a preto budeme pôsobiť ako výhradne zastúpenie tejto spoločnosti na Slovensku nie pod menom JOBinUSA, ale práve pod menom Premier Aquatics (dve samostatné web stránky pre Slovensko a Česko, avšak iba jedna spoločná Facebook Fun Page Premier Aquatics ČeskoSlovensko). Veríme, že týmto bude celý proces vycestovania do USA pre našich študentov jednoduchší Cool

Nateraz len dodáme, že sme si pre vás pripravili aj mnohé iné vychytávky, o ktorých budeme informovať v priebehu najbližších týždňov a mesiacov Smile Ako prvú spomenieme zrušenie registračného poplatku a u nás tým pádom budete platiť iba poplatok za kurz plavčíka, ktorý Vám navyše preplatí v plnej výške zamestnávateľ (v prvej výplate po príchode do USA).

Máme pripravených viacero noviniek, no tie zverejníme postupne Innocent Zatiaľ však nezabudnite vyplniť našu bezplatnú a nezáväznú registráciu, aby vám bonus 500 USD za včasný príchod neodplával Money Mouth Stačí kliknúť TU - goo.gl/FvFm3W

S pozdravom,
Ing. Matúš Grega, PhD.
Premier Aquatics - zástupca pre SR a ČR
+421 905 750 626

JOBinUSA is changing name to Premier Aquatics - press release

As could you see on our Facebook and Instagram, JOBinUSA Facebook Fun Page will change its name to Premier Aquatics ČeskoSlovensko. We will change the name of our websites too, but they will be in separate languages ​​for each country (in SK and CZ versions).

That's why www.JOBinUSA.sk and www.JOBinUSA.cz will soon change its name to www.PremierAquatics.skand www.PremierAquatics.cz and we will have a brand new website design. Our facebook, facebook group and Instagram will remain symbolically associated with the name of Premier Aquatics ČeskoSlovensko#MadeInCzechoSlovakia

Why did we choose to change the name from JOBinUSA to Premier Aquatics? It's quite simple - Premier Aquatics is our largest and most strategic partner for the last 7 years. For Premier Aquatics over the last 7 years, we have sent over 90% of all of our students and we will continue to be the exclusive partner of this company in Slovakia not under the name JOBinUSA, but under the name Premier Aquatics (there are going to be two separate websites for Slovakia and the Czech Republic, but only one Facebook Fun Page Premier Aquatics ČeskoSlovensko). We believe it will make the whole process of traveling to the US for Work and Travel USA programm more simple Cool

We have prepared many other things, that we will come out with during the upcoming weeks and months Smile The first thing to remember is that we will no longer charge the registration fee, so you only pay a lifeguard training fee, that will be refunded by employer after arrival to USA with your first paycheck.

Do not forget to fill out our free and non-binding registration to get a $ 500 bonus for an early arrival Money Mouth 

With warm regards,
Ing. Matúš Grega, PhD.
Premier Aquatics - official representative for Slovakia and Czech Republic
+421 905 750 626